KALİTE

KALİTE

KALİTE

– Kaliteyi yaşam biçimi olarak benimsemek, onu öğrencilerimizin hizmetine sunmak
– Verilen hizmetlerin sürekliliğinitemin etmek
– Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların açık olarak öğrencileirimizin tekliflerini değerlendirmek
– İnsana yatırım yapmak, çalışanlarımızı eğitmek, iş memnuniyetini sağlamak ve motivasyonu arttırmak,